وینسنت و آنجلو مات

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان وینسنت سفید/ 120×60

پرسلان آنجلو مشکی/ 120×60