بالتیک

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان بالتیک سفید / 120×60

پرسلان بالتیک قهوه ای اکساید / 120×60

پرسلان بالتیک مشکی اکساید / 120×60