استنفورد

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان استنفورد سفید / 120×60

پرسلان استنفورد آبی / 120×60

پرسلان استنفورد مشکی / 120×60