ازمیر

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان ازمیر سفید مات / 120×60

پرسلان ازمیر طوسی مات / 120×60