اشتراک ‌گذاری

ابعاد محصول

  • کابینت اصلی
    480 * 510 * 810میلی متر
  • قاب آینه
    30* 600 * 820 میلی متر
  • کابینت جانبی
    150*250*800 میلی متر