اشتراک ‌گذاری

ابعاد محصول

  • کابینت اصلی
    430 * 400 * 810میلی متر
  • قاب آینه
    40 * 600 * 800 میلی متر
  • کابینت جانبی
    140*240*800 میلی متر