اشتراک ‌گذاری

ابعاد محصول

  • کابینت اصلی
    430 * 460 * 700میلی متر
  • قاب آینه
    30* 600 * 800 میلی متر
  • کابینت جانبی
    130*250*800 میلی متر