دیترویت

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

دیترویت آنترازیت/ 120×60