اشتراک ‌گذاری

ابعاد محصول

  • کابینت اصلی
    390 * 460 * 800 میلی متر
  • قاب آینه
    30* 650 * 800 میلی متر
  • کابینت جانبی
    800 * 230 * 140 میلی متر