ابعاد محصول

  • کابینت اصلی
    390 * 460 * 800میلی متر
  • قاب آینه
    30* 600* 800میلی متر
  • کابینت جانبی
    800*230*140 میلی متر
اشتراک ‌گذاری