اشتراک ‌گذاری

ابعاد محصول

  • کابینت اصلی
    420 * 460 * 860میلی متر
  • قاب آینه
    40* 600 * 800 میلی متر
  • کابینت جانبی
    800*240*150 میلی متر