بالتیمور،وینسنت،آنجلو

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان بالتیمور سفیدفول پولیش / 160×80

پرسلان آنجلو مشکی فول پولیش / 160×80

پرسلان وینسنت سفید فول پولیش / 160×80