استنفورد

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان استنفورد سفید / 160×80

پرسلان استنفورد آبی / 160×80

پرسلان استنفورد مشکی / 160×80