اشتراک ‌گذاری

درباره محصول

  •  دارای دستگیره و سردوش دستی
  •  پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور
  •  صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
  •  صفحه آب بندی داخلی
  •  پایه نگهدارنده سردوش دستی