اشتراک ‌گذاری

درباره محصول

  • دارای سردوش ثابت و دستی
  • دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
  • دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس