اشتراک ‌گذاری

درباره محصول

  •  دارای سردوش ثابت و دستی
  •  قابلیت گردش علم دوش
  •  دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
  •  دارای جا صابونی
  •  دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس